Miksi voin valita jäteastiani tyhjennysväliksi vain 1 tai 2 viikkoa, mutta en 4 viikkoa?

Nurmijärven kunta määrittää jätehuollon tyhjennysvälejä. Tyhjennysväli Nurmijärven alueella voi olla viikon tai kahden viikon välein. Yli neljän viikon tyhjennysväli sekajäteastialle, jossa on myös biojätettä, voi aiheuttaa haittaa paitsi asukkaalle itselleen myös naapurustolle.

Talviaikaan, marraskuusta maaliskuun loppuun asti tyhjennysväli voi olla neljän viikon välein. Jos teillä on komposti, voi tyhjennysväli olla myös kesällä neljän viikon välein. Elintarvikejätteen kompostoinnista on tässä tapauksessa tehtävä ilmoitus kuntaan. Tällöin jäteastian tyhjennysväli saa olla ympäri vuoden neljän viikon välein. Kaikki jätehuolto määräykset löytyvät: www.nurmijarvi.fi